งานตรุษจีน 2564

Posted by ttv_wp_web
Category:

      วันอังคารที่  1 มกราคม 2566 บริษัท อัลบาทรอส ลอจิสติกส์ จำกัด ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ตรุษจีน เพื่อความเป็นสิริมงคล ความเจริญรุ่งเรืองแก่บริษัท และเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้บริหารและพนักงานในองค์กรให้มีกำลังใจสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้