การแข่งขันกีฬากระชับมิตร 2021

วันที่ 11 ธันวาคม 2564 บริษัท อัลบาทรอส ลอจิสติกส์ จำกัด ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬากระชับมิตร เพื่อเป็นการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี การเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานของบริษัท กลุ่มลูกค้า และชาวบ้านอำเภอหนองหงส์ ณ อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์