Trail Running 2021

วันที่ 11 ธันวาคม 2564 บริษัท อัลบาทรอส ลอจิสติกส์ จำกัด ได้จัดกิจกรรมวิ่งเทรล ณ อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยการจัดกิจกรรมนี้มีผู้เข้าร่วม คือ พนักงานของบริษัท กลุ่มลูกค้า และชาวบ้านอำเภอหนองหงส์ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ทุกคนที่เข้าร่วมกกิจกรรมได้สัมผัสกับธรรมชาติควบคู่ไปกับการออกกำลังกาย